การบรรยายพิเศษของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รู้จักธนบัตรไทย โดย คุณสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ในการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom