เมื่อวันเสาร์ 28 มกราคม ที่ผ่าน สนตอ.และโรงเรียนเตรียมอุดมได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Skill-Up: Public Speaking ให้กับน้องๆนักเรียนเตรียมฯที่ผ่านการคัดเลือกมาจำนวน 33 คน จากใบสมัครกว่า 100 ใบ

กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่การเปิดโอกาสให้น้องๆเริ่มกล้าที่จะออกมาพูดในที่สาธารณะมากขึ้น โดยสอดแทรกเคล็บลับและวิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การวอร์มอัพ การซ้อม การให้ feedback รวมถึงวิธีการมัดใจคนดู เป็นต้น

ขอขอบคุณปตท.และน้ำสิงห์สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

#SkillUp #TriamGrow #CUPSAA #สนตอ