สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์ ระเบียบกองทุนกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม วาระ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

ผู้สนใจสามารถดาน์วโหลดไฟล์ได้จากลิ้งค์ข้างล่างนี้

ระเบียบกองทุนกิจกรรมนักเรียนเตรียมอุดมฯ แก้ไขเพิ่มเติม วาระ 2565-2566

หลังจบการทำกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน นักเรียนจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้และพัฒนาจากกิจกรรมดังกล่าว

รายงานถอดบทเรียนการเรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ทำ ภายใต้กองทุนสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดย สนตอ.