วันอังคารที่ 6 ธค. 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ (สนตอ.) จัดงานเสวนาเรื่อง การเรียนและทำงาน สายอาชีพสุขภาพ (Healthcare Career) ให้กับนักเรียนปัจจุบัน ที่ห้องประชุมเกียรติยศ (ห้อง 111) อาคาร 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนเก่าที่มาร่วมเสวนาคือ คุณหมอแสนดี รัตนสมฤกษ์ (ตอ.70, แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล) คุณหมอผู้ผันตัว มาทำงานด้าน IT/Digital ผู้ก่อตั้งบริษัท เมดเอนไซ จำกัด startup ไทย ที่ทำระบบ software ให้โรงพยาบาล และ คุณหมอกันตพงศ์ ทองรงค์ (ตอ.71, แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาฯ) คุณหมอ ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฟื้นฟู และเจ้าของเพจ PYONG Traveller X Doctor

ทั้ง 2 ท่านเล่าเรื่องประสบการณ์ตรงทั้งความเหนื่อย ความสนุกสนานระหว่างเรียน รวมถึงตอนเป็นแพทย์ใช้ทุน ข้อดีของอาชีพแพทย์ คือ จบแลัวไม่ตกงานแน่นอน รายได้ดีตั้งแต่จบ ถึงจะไม่ร่ำรวย แต่ยังเป็นพื้นฐานต่อยอด ในแนวอาชีพอื่นที่แตกแขนงไปจากวิชาชีพหลักได้ คุณหมอยังให้ข้อคิด เทคนิคส่วนตัว ในการบริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญเรื่องต่างๆ ที่ต้องทำพร้อมๆกันกับงานที่หนักและเวลาที่จำกัด

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Triam Grow ที่สมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดให้นักเรียนปัจจุบัน เพื่อ แนะแนวอาชีพ สร้างแนวคิดและทักษะชีวิตในยุคใหม่ และมีบันทึกวีดีโอเผยแพร่เป็นสาธารณะ ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผ่านช่องทาง YouTube

#CareerTalk #TriamGrow #CUPSAA #สนตอ