โครงการ Triam Grow โดย สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้เรียนเชิญ คุณ อินทัช มาศวงษ์ปกรณ์ (พี่อินทัช ต.อ.73) และ คุณ ภัคศิกร ทับทิมทอง (พี่เจส ต.อ.65) มาร่วมเสวนาพูดคุย เรื่อง การเรียนและทำงาน สายอาชีพ Startup & Business เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

#CareerTalk
#TriamGrow
#CUPSAA
#สนตอ