โครงการ Triam Grow โดย สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้เรียนเชิญ คุณ ฐปนันท์ รัตนเนตร (พี่ดิว) คุณ ฐกฤต ชาติเชิดศักดิ์ (พี่นิก) และ คุณ ณัชพล สอตระกูล (พี่ท็อป) มาร่วมเสวนาพูดคุย เรื่อง การเรียนและทำงาน สายอาชีพ Finance เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

#CareerTalk
#TriamGrow
#CUPSAA
#สนตอ