ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3มอบเครื่องเครื่อง UVC จำนวน 30 เครื่อง

ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3มอบเครื่องเครื่อง UVC จำนวน 30 เครื่องผ่านทาง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

anthicha12

11 กันยายน 2020

ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3บริจาคหนังสือเพื่อห้องสมุดศูนย์ฝึกเยาวชนของสถานพินิจ

คุณเจิมใจ พรพิบูลย์ ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี 3 ได้บริจาคหนังสือจากสำนักพิมพ์วิบูลย์กิจ เพื่อห้องสมุดในอยู่ในศูนย์ฝึกเยาวชนของสถานพินิจต่างๆ

anthicha12

28 เมษายน 2020

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา ขอขอบคุณธารน้ำใจจากโครงการเด็กเตรียมเด็กดี

สถาบันฯสมเด็จเจ้าพระยา ขอขอบคุณธารน้ำใจจากโครงการเด็กเตรียมเด็กดี สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์

anthicha12

21 เมษายน 2020

โครงการ “เด็กเตรียมฯ เด็กดี ตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙”

เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ และมีจิตที่จะร่วมกันสนับสนุน และสืบทอดโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

anthicha12

12 กันยายน 2019