ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3มอบเครื่องเครื่อง UVC จำนวน 30 เครื่อง

ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3มอบเครื่องเครื่อง UVC จำนวน 30 เครื่องผ่านทาง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

anthicha12

11 กันยายน 2020
1 3 4 5 9